High Point (Tiếng Việt)

(Image description: volunteers digging holes in the grass for trees.)
(Image description: two volunteers planting a tree with bagged soil.)

Chào mừng quý vị đến với High Point Orchard

 

 

High Point Orchard ăn mừng sự phát triển của Seattle và nhắc nhở chúng ta về những kết nối với đất đai, thực phẩm và cộng đồng. Những cây xanh này nối liền hơn 500 cây ăn trái trong toàn thành phố nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu sử dụng của công chúng, chăm sóc và vui chơi. Vườn cây này ban đầu gồm
những cây như
kiwi, sung, táo, anh đào, hồng vàng, và lê. Những cây xanh này là quà tặng từ Swansons Nursery, West Seattle Nursery, và Bạn bè của Piper’s Orchard.

 

 

Các cây trồng bổ sung quanh từng gốc cây ăn trái là một phần của quá trình trồng cây bản địa để tỏ lòng tôn kính đối với lịch sử của vùng đất này và đẩy mạnh phát triển sức khỏe chung và khả năng ra trái của cây. Thông lệ này thường được gọi là nông nghiệp vĩnh cữu và có thể giúp loại bỏ côn trùng gây hại làm ảnh hưởng đến vườn cây ăn quả lâu đời hơn.

 

Trên tinh thần của những vườn cây ăn quả công cộng của Seattle, trái cây từ những cây này đều dành cho du khách và cư dân. Vui lòng chọn những quả chín mọng và cùng với chúng tôi giúp cây ăn quả phát triển và sai quả.

“Trái đất không thuộc về con người; con người thuộc về trái đất. Điều chúng ta biết là mọi thứ được kết nối như máu mủ gắn kết một gia đình. Mọi thứ đều được kết nối.” – Trưởng Si’ahl, Namesake của Thành phố Seattle.

 

Đối với Ngày Trái Đất năm 2021, City Fruit, Seattle Housing Authority, Neighborhood House và Open Space Association of High Point đã phối hợp xây dựng vườn cây ăn quả mới này dành cho cộng đồng thưởng thức.

 

Vườn cây ăn quả công cộng có lịch sử lâu đời tại Seattle. Vào những năm 1890 để hỗ trợ cho lò bánh mì gia đình của mình, A.W. Piper đã trồng cây táo, anh đào và lê trong khu phố Broadview ngày nay. Những loại cây này sau này được công nhận là Piper’s Orchard tại Carkeek Park. Các vườn cây ăn quả khác như Amy Yee tại Mount Baker, bắt đầu từ những năm 1940 là những cây được trồng riêng lẻ và duy trì trước khi được công nhận chung là vườn cây ăn quả công cộng.

 

Các vườn cây ăn quả công cộng mới đây hơn như Picardo tại Ravenna, bắt đầu sau năm 1973, khi khu vườn và vườn cây ăn quả công cộng P-Patch bắt đầu định hình. Từ đó, các vườn cây ăn quả công cộng khác đã được chủ ý tạo ra, bao gồm Linden Park Orchard tại Phinney Ridge và Angel Morgan tại Brighton.

 

High Point Orchard ăn mừng sự phát triển của Seattle và nhắc nhở chúng ta về những kết nối với đất đai, thực phẩm và cộng đồng. Bằng việc trồng cây bổ sung cho vườn cây ăn quả công cộng của chúng ta, chúng tôi cố gắng có thêm được nhiều cây hơn trong cộng đồng của chúng ta nói chung, trong khi đặc biệt phục vụ cho nhiều cư dân gọi khu phố này là nhà.

 

Một vài cây ăn quả như kiwi, sung, táo, anh đào, hồng vàng và lê, là quà tặng từ Swansons Nursery và West Seattle Nursery và có thể tìm thấy ở khắp công viên. Khu vực này được chọn làm trung tâm của vườn cây ăn quả vì mật độ sử dụng cao và gần khu vườn P-Patch đã được thành lập cũng như khu nuôi ong. City Fruit bắt đầu thông lệ Bản địa là bổ sung cây trồng quanh từng gốc cây ăn trái để tỏ lòng tôn kính đối với lịch sử của vùng đất này và đẩy mạnh phát triển sức khỏe chung và khả năng ra trái của cây. Thông lệ này thường được gọi là nông nghiệp vĩnh cửu, được áp dụng thành công ở vườn cây ăn quả và khu vườn công cộng khác, Beacon Food Forest, và chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp loại bỏ côn trùng gây hại làm ảnh hưởng đến vườn cây ăn quả lâu đời hơn.

 

Trên tinh thần của những vườn cây ăn quả công cộng của Seattle, trái cây từ những cây này đều dành cho du khách và cư dân. Vui lòng chọn những quả chín mọng và cùng với chúng tôi giúp cây ăn quả phát triển và sai quả.

 

Bốn cây táo Belmont ở đây–được ghép từ thân rễ có thể hơn 130 tuổi bởi Bạn bè của Piper’s Orchard–đại diện cho bốn tổ chức cùng nhau thực hiện cho dự án này và cam kết giúp quản lý vườn cây ăn quả này trong những năm tới. Thông qua những cây trồng này và mối quan hệ hợp tác của chúng tôi, chúng ta tiếp tục lịch sử vườn cây ăn quả công cộng như là một sự ca tụng đất đai, cộng đồng, và niềm hy vọng rằng những cây trồng này sẽ sai quả cho các thành viên cộng đồng và cư dân của thế kỷ tiếp theo thưởng thức.